Huisartsenpraktijk Schinnen

046 443 1223

Informatie algemeen

Algemene informatie over onze praktijk.

Inschrijven

Onze praktijk is open voor inwoners van de gemeente Schinnen. Wilt u zich als nieuwe patiƫnt inschrijven in onze praktijk, neem dan telefonisch contact op met de assistente. Wij vinden het belangrijk om met alle nieuwe patiƫnten een persoonlijk gesprek te hebben. De assistente zal dit voor u inplannen.

Vergoedingen / kosten

Alle consulten, visites, onderzoeken en andere verrichtingen binnen onze praktijk vallen buiten het zogenaamde eigen risico. Medicijnkosten, laboratoriumonderzoeken en andere (para-) medische onderzoeken en behandelingen vallen wel onder het eigen risico.

Klachtenregeling / feedback

Als u een klacht heeft over uw behandeling zouden wij die graag persoonlijk van u willen horen. Samen proberen wij dan tot een goede afhandeling te komen. Als wij hier niet in slagen, dan kunt u zich voor een onafhankelijk oordeel wenden tot:
Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid Nederland

Privacyreglement

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Ook in onze praktijk verwerken we persoonsgegevens. Daar gaan we natuurlijk zorgvuldig mee. Hier vindt u het privacyreglement van onze praktijk. Daarin staat beschreven hoe wij omgaan met de wetttelijke rechten en plichten.