Huisartsenpraktijk Schinnen

046 443 1223

Informatie algemeen

Algemene informatie over onze praktijk.

Inschrijven

Wij zijn open voor patiënten die in de gemeente Schinnen wonen. Belt u naar de assistente voor het maken van een kennismakingsafspraak.

Vergoedingen / kosten

Alle consulten, visites, onderzoeken en andere verrichtingen binnen onze praktijk vallen buiten het zogenaamde eigen risico. Medicijnkosten, laboratoriumonderzoeken en andere (para-) medische onderzoeken en behandelingen vallen wel onder het eigen risico.

Klachtenregeling / feedback

Als u een klacht heeft over uw behandeling zouden wij die graag persoonlijk van u willen horen. Samen proberen wij dan tot een goede afhandeling te komen. Als wij hier niet in slagen, dan kunt u zich voor een onafhankelijk oordeel wenden tot:
Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid Nederland

Landelijk Schakelpunt

Onze praktijk is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP), een beveiligde omgeving waar medische gegevens gedeeld worden met andere zorgverleners. Zo is in spoedsituaties alle informatie over uw gezondheid op elk moment snel bij de hand. Als patiënt bepaalt u zelf of u toestemming geeft om uw gegevens te delen. Wij hebben al onze patiënten hierover persoonlijk geïnformeerd. Wilt u uw keuze aan ons doorgeven? Dat kan mondeling in onze praktijk, via het formulier in de brochure die u ontvangen heeft of via www.volgjezorg.nl. Op deze website vindt u ook meer informatie over het LSP. Natuurlijk kunt u uw vragen ook aan een van onze medewerkers stellen.

Privacyreglement

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Ook in onze praktijk verwerken we persoonsgegevens. Daar gaan we natuurlijk zorgvuldig mee. Hier vindt u het privacyreglement van onze praktijk. Daarin staat beschreven hoe wij omgaan met de wetttelijke rechten en plichten.

Handige weblinks

© Huisartsenpraktijk Schinnen